Jednostkowy Raport Okresowy za I Q 2017

 w Raport okresowy II Q 2017