ZWZA – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 w Walne zgromadzenie akcjonariuszy 23.06.2017