Jednostkowy Raport Okresowy za I Q 2019

 w Raport okresowy I Q 2019