Zarząd

Poznaj nasz Zarząd oraz Radę Nadzorczą

zarzad-img

ZARZĄD

Urszula Mróz

Prezes Zarządu

Urszula Mróz pracuje w spółce Rovita SA od lutego  2014  roku. Wykształcenie średnie (absolwent Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Krzeszowicach ukończone w roku 1984). W latach 1995 – 2012 odbyła szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie negocjacji handlowych, coachingu, rozwoju umiejętności lidera.

W poprzednich latach pełniła następujące funkcje:

2014 – obecnie – Prezes Zarządu Nesbru , Wiceprezes Zarządu Rovita SA oraz Dyrektor  Zakupów.
2009 – 2013 – EKO Holding S.A. – Dyrektor Zakupów, Członek Zarządu;
2000 – 2009 – Tesco Polska Sp. z o.o. – Kupiec, Category Manager;
1996 – 2000 – Hit Hipermarket O/Kraków – Kierownik Działu, Manager Branży;
1993 – 1996 – Polski Handel Spożywczy S.A. – Kierownik O/Kraków Działu Handlowego;
1991 – 1993 – Polski Handel Spożywczy S.A. – Z-ca Kierownika Działu Ogólnohandlowego;
1986 – 1991 – Polski Handel Spożywczy S.A. – Referent w Dziale zakupów;

Marek Maroszek

Wiceprezes Zarządu

Marek Maroszek pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ROVITA A.S. Wykształcenie wyższe (Politechnika Krakowska wydział Chemiczny) Ukończył również Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Marketing i Zrządzanie.

W poprzednich latach pełnił następujące funkcje:

2012 – obecnie – Rovita S.A. Wiceprezes Zarządu;
2012 – obecnie – PGD Polska Sp. z o.o Członek Zarządu;
2010 – 2012 – Polska Grupa Drogeryjna Członek Zarządu w tym:

  • Polska Grupa Drogeryjna Bielsko Biała Sp. z o.o.
  • Polska Grupa Drogeryjna Kraków Sp. z o.o.
  • Polska Grupa Drogeryjna Lublin Sp. z o.o.;

2007 – 2009 – BioDerm Sp. z o.o Wiceprezes Zarządu;
2003 – 2007 – Eveline S.A Dyrektor Zarządzający
1999 – 2000 – Kraksan Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu
1988 – 1999 oraz 2000 – 2003  Miraculum S.A.  w tym:

  • Samodzielny Referent w dziale Zaopatrzenia
  • Kierownik Sekcji Opakowań
  • Kierownik Działu Handlowego
  • Kierownik Działu Marketingu i Handlu (pełniący    funkcję Dyrektora)
  • Członek Rady Nadzorczej w latach: 1993 – 1996
  • Wiceprezes Zarządu do spraw marketingu, handlu i produkcji w latach: 1996 – 1999 oraz 2000 – 2003

Bartłomiej Borek

Członek Zarządu

Bartłomiej Borek pełni funkcję Członka Zarządu Spółki Rovita SA. Bartłomiej Borek posiada wykształcenie wyższe (jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu), posiada również ukończone studia podyplomowe z zakresu analiz i planowania finansowego. W latach 1995-2010 ukończył liczne szkolenia z zakresu finansów i zarządzania.

W poprzednich latach pełnił następujące funkcje:

2013 – obecnie – Rovita SA Członek Zarządu;
2013 – obecnie – Aligator Sp. z o.o. Członek Zarządu;
2012 – obecnie – PGD Polska Sp. z o.o. Manager Finansowy;
2008 – 2012 – EKO Holding SA Kontroler Finansowy Grupy;
2010 – 2012 – TAF Sp. z o.o. Członek Zarządu;
2010 – 2012 – Roma Sp. z o.o. Członek Zarządu;
2007 – 2008 – Impel Security Sp. z o.o. Specjalista ds projektów wspomagających działalność operacyjną;
2004 – 2007 – MPWiK Wrocław Kierownik działu finansów i budżetu;
2002 – 2004 – PIiH TAN SA Dyrektor Finansowy / Specjalista ds. finansowych;
1999 – 2002 – PH Felis SA Analityk finansowy / Analityk Zarządu;
1997 – 1999 – ABB Dolmel Drives Sp. z o.o. Starszy ekonomista / Inżynier ds usprawniania procesów biznesowych;
1995 – 1997 – ZS Jelcz SA Samodzielny referent ds. planowania produkcji;

RADA NADZORCZA

Krzysztof Gradecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej ROVITA S.A.

Krzysztof Gradecki, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Kierunek Turystyka i Rekreacja (tytuł magistra uzyskał w roku 1987). W kolejnych latach zajmował następujące funkcje.

2013 – obecnie – Aligator – Prezes Zarządu
2012 – obecnie – PGD POLSKA Sp. z o.o – Prokurent
2011 – 2012 – PGD POLSKA Sp. z o.o – Członek Zarządu
2011 – obecnie – Rovita S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2010 – 2011 – Polska Grupa Drogeryjna Zachód Sp. z o.o.- Członek Zarządu
2003 – 2012 – EKO Holding S.A. – Prezes Zarządu
1992 – obecnie – „GRADI” Krzysztof Gradecki – działalność gospodarcza osoby fizycznej – właściciel
2007 – 2009 – Tarkon-Gradi Sp. z o.o. –  Prezes Zarządu
1995 – 2008 – Sieć Handlowa TGI Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1995 – 2007  – EKO Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Marzena Gradecka

Członek Rady Nadzorczej ROVITA S.A.

Marzena Gradecka, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek – Handel Zagraniczny W kolejnych latach zajmowała następujące funkcje:

2015 – obecnie – Fundacja Kongregacja Polskiego Handlu – Prezes Zarządu, Fundator
2014 – 2015 – PGD Polska Sp. z o.o. – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2013 – 2014 – Fundacja Polskiego Handlu  – Prezes Zarządu
2011 – 2014 – PGD Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2013  – obecnie – ROVITA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2010 – 2011 – Polska Grupa Drogeryjna Zachód Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2007 – 2014 – Hurt Serwis Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
1990 – 1995 – Urząd miasta Oborniki Śląskie – Radna i Członek Zarządu
1989 – 1991 – Import Eksport Handel obwoźny Marzena Gradecka – właściciel

Krzysztof Nawrot

Członek Rady Nadzorczej ROVITA S.A.

Krzysztof Nawrot, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kierunek Turystyka i Rekreacja (tytuł magistra uzyskał w roku 1991) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu , gdzie  ukończył  Podyplomowe Studium Menadżerskie 93/94 W kolejnych latach zajmował następujące funkcje:

2013 – obecnie – PGD Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Operacyjny
2012 – obecnie – PDG Serwis Sp. z o.o.- Wiceprezes Zarządu
2012 – 2013 – PGD Polska Sp. z o.o. –Dyrektor Makroregionu
2013 – obecnie – ROVITA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2011 – obecnie – PGD Polska Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2010 – 2011 – Polska Grupa Drogeryjna Zachód Sp. z o.o. –  Prezes Zarządu
2009 – 2010 – Tarkon – Gradi Sp. z o.o Prezes Zarządu
2008 – 2012 – PDG Serwis Sp. z o.o. – Prokurent
2007 – 2009 – Tarkon – Gradi Sp. z o.o – Członek Zarządu
2006 – 2012 – Tarkon – Gradi Wrocław/ Sp. z o.o.  – Dyrektor Zarządzający
1999 – 2006 – Tarkon – Gradi Wrocław – Dyrektor Regionalny
1997 – 1998 – Tarkon- Gradi Wrocław– Dyrektor Oddziału Wrocław
1995 – 1997 – „Gradi” Krzysztof Gradecki- Przedstawiciel Handlowy
1991 – 1993 – Miejskie Zakłady Kąpielowe – Kierownik Działu Higieniczno – Sportowego

Kazimierz Rakowski

Członek Rady Nadzorczej ROVITA S.A.

Kazimierz Rakowski, wykształcenie średnie, ekonomiczne. W kolejnych latach zajmował następujące funkcje:
2015 – obecnie Fundacja – Kongregacja Polskiego Handlu- Członek Rady Nadzorczej
2011 – obecnie – PGD Polska Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Główny księgowy
2013 – obecnie – ROVITA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2010 – 2011 – Polska Grupa Drogeryjna Zachód Sp. z o.o. –  Główny księgowy
2007 – 2010 – Tarkon-Gradi Sp. z o.o. –  Główny księgowy
1993 – obecnie – „GRADI” – Główny Księgowy
1988 – 1991 – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich – dyrektor
1976 – 1983 – Ośrodka sportu i Rekreacji w Trzebnicy – kierownik

Karolina Gradecka

Członek Rady Nadzorczej ROVITA S.A.

Karolina Gradecka, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek – Zarządzanie, gdzie uzyskała tytuł magistra. W kolejnych latach zajmował następujące funkcje:

2015 – obecnie – PGD Polska Sp z o.o., Dział Marketingu – staż.
2014 – obecnie – PGD POLSKA  – Członek Rady Nadzorczej
2013 – obecnie – ROVITA S.A.  – Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2011 – EKO Holding S.A. – praktyka zawodowa
2011 – obecnie – Ekstraliga kobiet w piłce nożnej AZS Wrocław – Kapitan zespołu