ZWZA – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 w Walne zgromadzenie akcjonariuszy 25.06.2018